Máy ép gạch liên động bằng tay

  • WD2-40 Manual Interlock Brick Machine

    Máy gạch liên động thủ công WD2-40

    1. hoạt động dễ dàng.Máy này có thể được vận hành bởi bất kỳ công nhân nào chỉ bằng cách nghiêng người trong thời gian ngắn
    2. Hiệu quả cao.Với mức tiêu thụ nguyên liệu thấp, mỗi viên gạch có thể được làm trong vòng 30 - 40 giây, đảm bảo sản xuất nhanh chóng và chất lượng tốt.
    3. tính linh hoạt.WD2-40 có kích thước thân máy nhỏ nên có thể che phủ ít diện tích đất hơn, hơn nữa có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác một cách dễ dàng.